1921, czyli przegrane zwycięstwo w czasie rokowań w Rydze ( Djangobango )

@Pomorski_Wilk: Na Mińsk nie było szans, pomimo zdobycia 12.10.1920 przez WP 18.10.1920 znalazł się po sowieckiej stronie linii rozejmowej, Sowieci wcale nie chcieli go wypuścić, woleli nawet kontynuować wojnę niż dać Mińsk. Z kolei na odcinku ukraińskim po prostu zachowaliśmy granicę ustaloną z URL w kwietniu 1920, nie chcieliśmy jej naruszać, aby w miarę wypadać na negocjacjach i po cichu liczyliśmy na odrodzenie URL w miejscu ZSRR w niedługim czasie. Co do traktatu, to paradoksalnie… wynegocjowaliśmy sporo, załatwiliśmy północną Wileńszczyznę, tzw. korytarz Grabskiego, oddzielający ZSRR od Litwy, odcinając też ich zbliżenie z Niemcami.