@Herubin: życzę lekarzom z UK powodzenia, ale to jest zjawisko z dodatnim sprzężeniem zwrotnym i mam obawy, że trudno będzie je kontrolować.
W tej chwili ponad 20% włoskich lekarzy jest już zainfekowanych i pojawiają się pierwsze zgony w służbie zdrowia (https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930627-9). Co stanie się w sytuacji, gdy szpitale nie będą dysponowały wystarczającą liczbą ludzi do opieki nad pacjentami? Gdy zabraknie specjalistów żeby opiekować się nawet lżejszymi przypadkami?
W Niemczech na początku też wyglądało to dość dobrze, ale nie jestem przekonany, czy za 2-3 tyg. nie wystąpi tam podobny scenariusz. Na ich korzyść przemawia głównie to, że mają ponad 2x więcej łóżek na oddziałach intensywnej terapii (Niemcy – 39, Włochy – 12.5 na 100 tys. mieszkańców).