41 osób z COVID-19 w szpitalu we Wroclawiu – wszyscy nieszczepieni ( Jud-Suss )

Kiedyś grypę leczyli normalnie i nikogo nie obchodziło, czy szczepiony, czy nie.