Austria obniża VAT do 5% dla szczególnie dotkniętych branż ( tomasztomasz1234 )

@tomskialan: No jest różnica między dawaniem, a obniżaniem daniny.