Balcerowicz: Czasy bonanzy się kończą. Rząd zadłużał Polskę, teraz czas zapłaty ( Szewczenko )

sprzedała ogromny majątek narodowy za bezcen

@gvs: opowiedz coś więcej o tej mitycznej sprzedaży. Co, komu i za ile.