‚Bezprawnik’ oswaja z przymusowym szczepieniem: „… to jedyna sensowna droga” ( Enviador )

Reżim sanitarny. Wyszczepienie – jedyna słuszna droga (przez komin).