BIDEN ODRZUCA BIOLOGIĘ ( HighSea )

@Nieszkodnik: i już widzę, że nie czytałeś tekstu z Guardiana bo byś wiedział, że to nie są ani trochę „te same słowa”. Dowiedzieć byś się mógł – i to już na samym początku, w jednym z pierwszych akapitów – że decyzja jest wdrożeniem wyroku Sądu Najwyższego. A w kolejnych akapitach znalazłbyś jeszcze więcej interesujących informacji, dających szeroki kontekst.

W przeciwieństwie do tego wysrywu z „naoku”, które jest skrótem ze skrótu, bez jakiejkolwiek wartości merytorycznej.