Brytyjski jeniec został zmuszony do przeczytania upokarzającego zeznania. ( hahacz )

@Mtsen: