Ciężko na złotym to dopiero będzie ( pazerwalef )

@pilprzem: oczywiście, dlatego jako niewielka część portfela i zabezpieczenie na wypadek totalnej katastrofy. No i godziny W, kiedy kurs w granicach bochenek chleba za 1oz może być interesem życia ( ͡° ͜ʖ ͡°)