Czechy i Słowacja będą naprawiać ukraińskie uzbrojenie w swoich fabrykach ( gharman )

@Pio_Coll: 40 minutową analizę 2 minutowej wypowiedzi + mimiki twarzy wolskiego na temat przekazania polskich czołgów i samolotów Ukrainie?