Dogonił listonosza na ulicy Lublina z awizo w ręce, ale listu i tak nie dostał ( xandra )

i uciekać przed psami.

@rybak17:

I przed wk@!#ionym wieśniakiem z widłami, za dostarczenie wezwania do zapłaty 🙂