Dziewczyna przez cały 2020 logowała co robiła w interwale piętnastominutowym ( I_-_I )

Ja też mogę pokazać swój wykres: 30% sen, 70% other quality time ( ͡° ͜ʖ ͡°)