Google: Samy Bengio jeden z najwyzej cenionych inzynierow AI zrezygnowal… ( Geeza )

@Hodofca: