Gowin: prezydent zadzwonił i powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków ( Logan00 )

Wreszcie się realizuje w ramach swoich kompetencji.