Grupa Mozarta przygotowuje Ukraińców do gruzowania Grupy Wagnera ( Mercurius )

@Eufraty: Zatłuką orków wiolonczelą?! Straszna śmierć!