Jak hitlerowskie Niemcy stawały się państwem monopartyjnym? ( jupjupjupek )

@Walenciakowa jest pewien szczegół, który je rozróżnia – wojenna jest podporządkowana celom prowadzonych działań wojennych a zbrojeniowa celom rozrostu militarnego. Ta pierwsza potrzebuje wojny, druga niekoniecznie. Ale co do ogólnej zasady masz rację. Te modele są do siebie dosyć podobne.