Jak zmieniała się narracja nt. skuteczności szczepionek ? ( Shrug )

@gabriela-polak: Ci działali dla potężniejszych zleceniodawców ( ͡° ͜ʖ ͡°)