Japonia unieważnia “klauzule największego uprzywilejowania” wobec Rosji ( rol-ex )

@SnaQ: Jazda z k@?%ami. ( ͡° ͜ʖ ͡°)