Jedwabne – szczegóły zbrodni na Polakach ( wizna1939 )

@Fomalhaut: Szczegóły zbrodni na Polakach dokonanej przez żydów.