Justin Bieber pozywa za oskarżenia o molestowanie ( Kunurki )

I to mi się podoba – odparł oskarżenia rzeczowymi dowodami, które przeczyły jakoby miał się dopuścić molestowania seksualnego, ukrócił to od razu i zdusił w zarodku. └[⚆ᴥ⚆]┘