Kontrofensywy Ukraińców nie będzie ( Pan_Buk )

ruscy aby to wszystko utrzymać nie mają wyjścia, potrzebują powszechnej wojennej mobilizacji.

@bleblebator: Utrzymać mogą tym co mają. Żadna ze stron nie ma w tej chwili siły aby przełamać front na dłuższym odcinku.