Liczba zgonów w grudniu. Umiera dwa razy więcej Polaków niż przed pandemią… ( Lukardio )

@MicroPepe: żadne z tych schorzeń nie jest powikłaniem po COVID.