Marcin Wrzosek atakuje kibica po gali Fame MMA 12 ( BasTajpan )

@Gleba_kurfa_Rutkowski_Patrol: Dlatego niektórzy wciąż wątpią w istnienie i prawdziwość krzywej dzwonowej. Musi o tym nagrać filmik jakiś „trener” czy inny „magical” i wtedy zaczną przymować do wiadomości.