Mitra, bóg Słońca – dziś jego święto. ( gdanszczanin2019 )

@kar-tofel:
A Jahwe jest?