Polska: udział samochodów w wieku 20 lat i więcej jest największy w Europie ( MachradXX )

@bluehead: to w sumie jesteśmy bardziej eko