Potok ławy wpada do basenu ( KubaGrom )

@aleksander_z: no nie ma, bo teren w którym ubezpieczam nieruchomość po prostu fizycznie nie ma możliwości być zalany przez lawę, po prostu nie jest to możliwe. Więc i po co w Polsce ubezpieczyciele mieliby wpisywać takie rzeczy do zakresu ubezpieczenia?