Potwierdzono teorię R. Penrose’a o użyciu CZARNYCH DZIUR do produkcji energii ( stanulam )

@ipa100: Niepotrzebne te wykłady i wywody, ale dziękuję. Pytanie jest krótkie – jakie prawo fizyki lub zjawisko powoduje, że taka konstrukcja jest niemożliwa do zrobienia? Jasne, że aktualnie nie mamy odpowiednio mocnych i lekkich materiałów, itd., ale to nie znaczy, że nie będziemy mieć. Jeżeli barierą jest jakaś własność materiału, to trzeba podać, jakie parametry musiałby ten materiał mieć, aby to było możliwe. W rozważaniach teoretycznych możemy założyć, że mamy dowolne materiały do dyspozycji, dowolną ilość rakiet/paliwa itd. Moje pytanie dotyczy fizyki, nie technologii, bo tej jeszcze nie mamy, to jasne.
Nie jest ważne ile powodów i różnych znanych ci zjawisk ot tak sobie wymienisz. Wskaż jedno, które absolutnie wyklucza ideę takich konstrukcji i wystarczy.