Projekt dot. legalnej aborcji już w Sejmie. Zebrano ponad 200 tys. podpisów ( Tom_Ja )

Jakis sondaz od ważniejszych fundacji zajmujących się tym w Polsce? Np. CBOS?

@Puchacz94: