Radio Maryja szerzy antynaukowe treści ( Vakme )

Nie słuchać jak komuś nie pasuje?