Restauratorzy z Nowej Huty maja dość. Otwierają restauracje pomimo zakazów. ( nawrotkatv )

@luxkms78: WOW!