Rząd chce 10-krotnie podnieść akcyzę na używane auta ( ssakul )

@cholek089 mamy brac na kredyt tak jak mieszkania i morda nisko przy ziemi.