W Moskwie otwarto kebab Stalina. Obsługa pracuje w mundurach NKWD ( darosoldier )

@SaveznaRepublikaJugoslavija: Owszem, ale dążę do tego że w Niemczech Hitlera postrzega się jak największą mendę w historii Niemiec. A w Rosji duża część społeczeństwa ma do niego stosunek albo ambiwalentny albo pozytywny. Kebab Stalin raczej nikogo tam jakoś ostro nie dziwi skoro na placu czerwonym mamy ludzi przebranych za Stalina czy Lenina z którymi za rubla możesz sobie zrobić zdjęcie. Coś takiego z Adim w Niemczech byłoby nie do pomyślenia.