Węgry otwarcie wzywają Kijów do poddania się ( Mercurius )