Zawodowy hejter Matka Kur*a Wielgucki już wie, kto stoi za masakrą w Buczy. ( dr_Manfred_Hubstauber )

@pacyfikator: Z tym spiskowcem to gruba nobilitacja.