100 bażantów na 2,5 ha ziemniaków zaatakowanych przez stonkę. ( Chrok )

@TomdeX: