@falconiforme: Mówiąc o zasadzie równości wobec prawa pomijasz istotny jej element. Zasada ta polega na równym traktowaniu osób w podobnej sytuacji. Człowiek przed narodzinami i po narodzinach znajduje się natomiast w sytuacji zupełnie różnej.