W interesie „władcy” jest posłanie zastraszonych, zindoktrynowanych i/lub opłaconych ludzi na front, by bili się za jego interesy. W interesie jest także … odstawienie inscenizacji, jakoby i on sam walczył …