w mroku klęski nawet słabości i omyłki urastają do rozmiarów zbrodni. Ludzie szukają winnych, głoszą pomstę za swój zawód, za swoje nieszczęście”. („Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1962, nr 2)

@TotalitarnyTotalizator: Peszek miał o jak mi smutno, po 13latach rządów dyktatóry wojskowej w której piastował główne stanowiska okazało się że polska armia ma mnie samolotów i czołgów niż w 1926. Okazało się że całkowita upaństwowiona gospodarka państwa jest niewydolna i nie zdolna do produkcji wojskowej i okazało się po 13 latach efektem oddawania rocznie 30% pkb na armie są jedynie fortuny i wile wojskowej sitwy.