W dokumentacji świata jest wyjaśniona przyczyna tego stanu rzeczy.

17 Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść –
przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu:
w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie
po wszystkie dni twego życia.
18 Cierń i oset będzie ci ona rodziła,
a przecież pokarmem twym są płody roli.
19 W pocie więc oblicza twego
będziesz musiał zdobywać pożywienie,
póki nie wrócisz do ziemi,
z której zostałeś wzięty;
bo prochem jesteś
i w proch się obrócisz!»
Rdz 3, 17-19

Najlepsza jest ostatnia rada, żeby zgłaszać rzeczy które naruszają regulamin.

Ostatnio coś zgłosiłem, dodając kilkuzdaniowy opis – którego przeczytanie ze zrozumieniem powinno zająć z 30 sekund.
Sprawdzenie tego, chociaż jakieś 5 minut, ale pewnie takie dokładniejsze to nawet z 30 minut.

Ale moderacja po 10 sekundach stwierdziła, że nie ma naruszenia xD