6 raport IPCC, podsumowanie dla decydentów po polsku ( MalyBiolog )

jakie wnioski?