Administracja uznała nagle, że zwoływanie do znalezisk to manipulowanie głosami ( truten_szerszenia )

Podwójne standardy