Ama ze mną ( MonitorEkranowy )

Jak to jest być skrybą? Dobrze?