Audrey Hepburn – była inna ( oremi )

@witulo: Mimo wszystko Boga bym do tego nie mieszał, co on winny?