Aż 80% Polaków nie rozumie prostych informacji i pojęć. ( Gigamesh )

Raczej pisma tworzone przez osoby z „branż” nie są dostosowane do przeciętnego odbiorcy.