Biden wygrał. Twitter zaczyna banować antife. ( MisiuMajonez )

Bylo przepowiedziane 40 lat temu