Coraz mniej kandydatów do kapłaństwa. W tarnowskim seminarium rozpocznie… ( herman77 )

FCK YEAH!
I tak ma być!