Dla międzynarodowych korporacji Polska to podatkowe El Dorado ( Zegarmistrz_Swiatla )

w raju podatkowym gdzie zapłaci całe 0%

@Northrop_Grumman_X: podziękujmy PiSowi który zablokował wprowadzenie globalnej minimalnej stawki podatku CIT