Dlaczego ludzie nie znoszą religii ( Camilli )

@eDameXxX: gomspodarmfka jes najważmniensza