Drastyczny wzrost cen nawozów. Za chwilę wzrost cen żywności a potem wszystkiego ( PIAN–A_A–KTYWNA )

Drastyczny wzrost, to znaczy ile?