Dworczyk: 10 tysięcy złotych zapomogi dla ukraińskich kobiet ( etxeberia )

No i bardzo dobrze.